طرح تعویض میکروفن

طرح تعویض میکروفون های استودیویی و کاندنسر

فروشگاه نت گودز در طرح تعویض میکروفون خود قصد دارد تا میکروفون های کاندنسر و استودیویی شما را از هر برندی که باشد ، با میکروفون های برند GEM Audio تعویض نماید .

در این طرح مشاورین ما با توجه به  ارزش و کاربرد میکروفون شما و همچنین  نیاز حال حاضر شما از میکروفن ، شما را راهنمایی کرده و مدل های مد نظر را به شما پیشنهاد می دهند .

در این مرحله پس از انتخاب شما ، مبلغ نهایی بابت ما به التفاوت برای تعویض میکروفون به شما اعلام شده و در صورت تایید توسط شما مراحل تعویض ادامه خواهد یافت .

مراحل طرح تعویض میکروفون

  • پر کردن کامل فرم زیر و ارسال آن
  • بررسی و تایید فرم توسط کارشناسان فروشگاه نت گودز
  • تماس کارشناسان با شما جهت راهنمایی و مشاوره و معرفی محصول مورد نیاز شما
  • انتخاب محصول مورد نظر توسط شما و اعلام ما به التفاوت قیمت برای تعویض میکروفون توسط کارشناسان
  • ارسال میکروفون توسط شما برای بررسی توسط کارشناسان فنی مجموعه و تست سلامت میکروفون دریافتی و تایید آن
  • پرداخت مبلغ ما به التفاوت برای تعویض
  • ارسال میکروفون انتخابی شما از برند GEM Audio