دوست عزیز : در صورتی که امکان خرید به صورت آنلاین در سامانه ما ( به هر دلیلی ) وجود نداشت ، می توانید برای پرداخت های خود از شماره حساب ذیل استفاده کنید .

بانک ملی ، بنام آقای ایثار علیزاده

شماره کارت 6037.9974.8194.4131

شماره حساب 0353752573005

شماره شبا IR420170000000353752573005

خواهشمندیم پس از هرگونه پرداخت ، شماره پیگیری را برای ما ارسال نمایید .

با تشکر